Shtojca për Kulturë

“Vatra” e “Dielli” ende shkëlqejnë

Numri i fundit i “Diellit”, dhjetor 2021

Qysh tani filluan përgatitjet në SHBA dhe më gjerë në botën shqiptare për të shënuar 110-vjetorin e Federatës Panshqiptare “Vatra” dhe të gazetës më të vjetër shqiptare që ende del, “Dielli”. Kësaj here, kjo festë do të ishte më ndryshe me promovimin e monografisë në 4 vëllime të historianit Beqir Meta, si dhe digjitalizimin e numrave të gazetës “Dielli”, dikur e përditshme e tani mujore, që të jetë në dispozicion të historianëve për një periudhë të ndjeshme të historisë sonë kombëtare.

 

Federata Panshqiptare “Vatra” dhe gazeta më e vjetër shqiptare që ende del, “Dielli”, janë themele të vetëdijes dhe shtetformimit kombëtar. Përderisa shënojnë 110-vjetorin e themelimit, për të dyja po hapet një kapitull i ri që ruan edhe trashëgiminë e pasur historike të tyre

Qysh tani filluan përgatitjet në SHBA dhe më gjerë në botën shqiptare për të shënuar 110-vjetorin e Federatës Panshqiptare “Vatra” dhe të gazetës më të vjetër shqiptare që ende del, “Dielli”. Kësaj here, kjo festë do të ishte më ndryshe me promovimin e monografisë në 4 vëllime të historianit Beqir Meta, si dhe digjitalizimin e numrave të gazetës “Dielli”, dikur e përditshme e tani mujore, që të jetë në dispozicion të historianëve për një periudhë të ndjeshme të historisë sonë kombëtare.

Siç dihet, në gjysmën e dytë të shekullit XIX, në saje të gjendjes së vështirë ekonomike, shumë shqiptarë u shpërngulën në Rumuni, Egjipt dhe SHBA, ku themeluan atje koloni shqiptare që kontribuoi në Rilindjen kombëtare me anë të shtypit në përhapjen e vetëdijes kombëtare për alfabet dhe për një shtet kombëtar.