Shtojca për Kulturë

Monedha romake me simbole ushtarake e gjetur në Pejë

Monedha e Gordianit III

Gjatë vitit 2021 në Pejë, si zbulim rasti ishte gjetur një monedhë e periudhës romake e punuar prej bronzit. Kjo monedhë është gjetur në gjendje relativisht të mirë, me dëmtime të vogla në anën e majtë edhe në avers edhe në revers, por legjendat (mbishkrimet) janë lehtë të lexueshme.

 

Kohë më parë, në Pejë si zbulim rasti është gjetur një monedhë e kohës së perandorit romak Gordiani III. Edhe pse nuk ka vlerë të madhe materiale, kjo monedhë paraqet dokument historik me rëndësi

Gjatë vitit 2021 në Pejë, si zbulim rasti ishte gjetur një monedhë e periudhës romake e punuar prej bronzit. Kjo monedhë është gjetur në gjendje relativisht të mirë, me dëmtime të vogla në anën e majtë edhe në avers edhe në revers, por legjendat (mbishkrimet) janë lehtë të lexueshme.

Në avers (faqja e monedhës) është paraqitja e portretit të djathtë të perandorit Gordiani III rreth së cilës është mbishkrimi vijues: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG (Imperator Gordianus Pius Felix Augustus).