Shtojca për Kulturë

Nuhi Vinca, studiuesi i lirikës shqiptare të dashurisë

Një dimension tjetër me interes për punën kërkimore dhe studimore të Nuhi Vincës ndërlidhet me hulumtimet në terren, që kishin për objektiv vjeljen e lëndës folklorike, pa u kufizuar vetëm në trevën e Strugës, duke përfshirë treva të ndryshme shqiptare

Kur po e mbush dekadën e nëntë të jetës së tij dhe dekadën e shtatë të veprimtarisë shkrimore, prof. dr. Nuhi Vinca identifikohet me një bibliografi të begatë, në të cilën dallohen studimet e tij albanologjike, veçmas ato të folkloristikës, përmbledhjet e shumta poetike, sikundër edhe përkthimet nga gjuhë të tjera në shqipe. Natyrisht pa lënë anash as kontributin e tij prej pedagogu, profesion të cilin e ushtroi në kohë të vështira për arsimin shqip.

 

Realizues projektesh shkencore e autor monografish, punimesh studimore e recensionesh shkencore, Nuhi Vinca bën pjesë në radhët e punonjësve që me zell iu rrekën studimit të folklorit shqiptar, duke i prezantuar arritjet e tij edhe në aktivitete shkencore të organizuara në Kosovë dhe jashtë saj. Përtej interesimeve që lidhen me lirikën popullore të dashurisë, Nuhi Vinca shpërfaq edhe interesime lidhur me lloje të tjera të lirikës shqiptare

Kur po e mbush dekadën e nëntë të jetës së tij dhe dekadën e shtatë të veprimtarisë shkrimore, prof. dr. Nuhi Vinca identifikohet me një bibliografi të begatë, në të cilën dallohen studimet e tij albanologjike, veçmas ato të folkloristikës, përmbledhjet e shumta poetike, sikundër edhe përkthimet nga gjuhë të tjera në shqipe. Natyrisht pa lënë anash as kontributin e tij prej pedagogu, profesion të cilin e ushtroi në kohë të vështira për arsimin shqip.

Përveçse punoi në gjimnazet e Strugës e të Kaçanikut, pjesën më të madhe të veprimtarisë së tij profesionale e intelektuale e realizoi në Institutin Albanologjik. Madje, me këtë institucion e vijoi bashkëpunimin edhe pas pensionimit më 1991. Realizues projektesh shkencore e autor monografish, punimesh studimore e recensionesh shkencore Nuhi Vinca bën pjesë në radhët e punonjësve që me zell iu rrekën studimit të folklorit shqiptar, duke i prezantuar arritjet e tij edhe në aktivitete shkencore të organizuara në Kosovë dhe jashtë saj. Megjithatë, veprat monografike si “Lirika popullore shqiptare e dashurisë”, “Lirika popullore shqiptare në trevën e Strugës”, “Poetika e lirikës popullore shqiptare”, përmbledhjet me punime studimore, artikuj dhe vështrime “Mbi poetikën e folklorit shqiptar” dhe “Vështrime për krijimtarinë gojore e të shkruar” , kontributet për vëllimet folklorike dhe antologjike “Këngë të ndryshme popullore” , “Antologji e lirikës popullore shqiptare të dashurisë” dhe “Antologji e lirikës popullore shqiptare” përbëjnë kontributet më të rëndësishme në fushën e folkloristikës, përkatësisht të njohjes, mbledhjes, redaktimit, botimit dhe të studimit të margaritarëve të letërsisë popullore shqipe. Përtej interesimeve që lidhen me lirikën popullore të dashurisë, Nuhi Vinca shpërfaq edhe interesime lidhur me lloje të tjera të lirikës shqiptare, si bie fjala për vajtimet, lirikën familjare, këngët e motmotit, këngët e kurbetit, këngët e dasmës, këngët e trimërisë e të tjera.