Shtojca për Kulturë

100-vjetori i përkthimit shqip të Kuranit

Kopertina e përkthimit të parë të Kuranit në shqip

Kisha nder kur isha drejtor i Institutit për Studime Humane në Jordani, ta organizoj një konferencë ndërkombëtare më 1998 për përkthimet e Kuranit në gjuhë të ndryshme të botës, në të cilën morën pjesë edhe kolegët nga Kosova, Shqipëria, Bosnja, Bullgaria e vendet e tjera. Në mesin e kumtesave që u botuan arabisht e anglisht më 1999, ishte edhe kumtesa ime për përkthimin e parë shqip nga Ilo Mitkë Qafëzezi (1889-1964), e cila zgjoi interesim pasi që ishte fjala për një intelektual jomysliman që mori përsipër përkthimin shqip të Kuranit si mision kombëtar.

 

Duke qenë i vetëdijshëm për lojën e përçarjes së shqiptarëve në bazë fetare, Ilo Qafëzezi u dallua me frymën e tij integruese midis myslimanëve dhe të krishterëve shqiptarë në bazë të kulturës kombëtare. Në këtë kontekst mund të kuptohet rëndësia e ndërmarrjes së tij për përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe, pjesa (fashikulla) e parë e të cilit u botua në Rumani më 1921, kurse pjesa e dytë në Korçë më 1927. Vërtet kemi të bëjmë këtu me një ngjarje historike të kulturës shqiptare, e cila kishte jehonë të madhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Turqinë e re qemaliste

Kisha nder kur isha drejtor i Institutit për Studime Humane në Jordani, ta organizoj një konferencë ndërkombëtare më 1998 për përkthimet e Kuranit në gjuhë të ndryshme të botës, në të cilën morën pjesë edhe kolegët nga Kosova, Shqipëria, Bosnja, Bullgaria e vendet e tjera. Në mesin e kumtesave që u botuan arabisht e anglisht më 1999, ishte edhe kumtesa ime për përkthimin e parë shqip nga Ilo Mitkë Qafëzezi (1889-1964), e cila zgjoi interesim pasi që ishte fjala për një intelektual jomysliman që mori përsipër përkthimin shqip të Kuranit si mision kombëtar.

“Djali i Qafëzezit” për identitet shqiptar mbifetar