Shtojca për Kulturë

Pakica turke në Kosovë

Pakica turke në Kosovë
Prishtinë, 1965

Beogradi u dha shumë të drejta kulturore turqve gjatë viteve ‘60 dhe ‘70. Pas kryengritjes së vitit 1968, Beogradi mbështeti publikimin e disa gazetave në gjuhën turke dhe turqishtja u rendit si gjuhë zyrtare në Kushtetutën e vitit 1974. Kjo politikë vazhdoi edhe pas heqjes së autonomisë së Kosovës më 1989: gjuha shqipe, por jo turqishtja, u ndalua në transmetimet zyrtare në Radio-Televizion; shqiptarët humbën vendet e tyre të punës, por jo edhe turqit

 

Beogradi u dha shumë të drejta kulturore turqve gjatë viteve ‘60 dhe ‘70. Pas kryengritjes së vitit 1968, Beogradi mbështeti publikimin e disa gazetave në gjuhën turke dhe turqishtja u rendit si gjuhë zyrtare në Kushtetutën e vitit 1974. Kjo politikë vazhdoi edhe pas heqjes së autonomisë së Kosovës më 1989: gjuha shqipe, por jo turqishtja, u ndalua në transmetimet zyrtare në Radio-Televizion; shqiptarët humbën vendet e tyre të punës, por jo edhe turqit

Një nga vijat konstante të politikës turke kundrejt Kosovës është ngulmimi që pakica turke të marrë pjesë në bisedimet e paqes. Serbët e tumirën plotësisht këtë kërkesë, e cila ua mundësoi atyre të shkërmoqnin unitetin shqiptar në Kosovë. Për këtë arsye, Beogradi u dha shumë të drejta kulturore turqve gjatë viteve ‘60 dhe ‘70. Pas kryengritjes së vitit 1968, Beogradi mbështeti publikimin e disa gazetave në gjuhën turke dhe turqishtja u rendit si gjuhë zyrtare në Kushtetutën e vitit 1974. Tevona, në vitin 1985, një departament për studimet turke u hap në Universitetin e Prishtinës. Diku rreth 50 studentë u regjistruan në këtë departament. Kjo politikë vazhdoi edhe pas heqjes së autonomisë së Kosovës më 1989: gjuha shqipe, por jo turqishtja, u ndalua në transmetimet zyrtare në Radio-Televizion; shqiptarët humbën vendet e tyre të punës, por jo edhe turqit.

Manipulimi me numra