Shtojca për Kulturë

Shqiptarët e hebrenjtë – armiq të pushtetit serb

Shqiptarët e hebrenjtë – armiq të pushtetit serb
Ditë pazari në Prishtinë, 1915

Pushteti serb, duke synuar të krijojë një Serbi të Madhe, në të cilën nuk do të kishte vend për shqiptarët dhe komunitetet tjera, si te shqiptarët ashtu edhe te hebrenjtë dhe komunitetet e tjera, apriori shihte një armik. Si shqiptarët, ashtu edhe hebrenjtë i konsideronte si pengesë për planet serbomëdha dhe si rrjedhojë i trajtonte ata si ndihmës të pushtetit të dikurshëm osman. Që nga atëherë e deri më 1999 raportet e popullatës vendore me qeveritë e Beogradit në përgjithësi ishin armiqësore

 

Pushteti serb, duke synuar të krijojë një Serbi të Madhe, në të cilën nuk do të kishte vend për shqiptarët dhe komunitetet tjera, si te shqiptarët ashtu edhe te hebrenjtë dhe komunitetet e tjera, apriori shihte një armik. Si shqiptarët, ashtu edhe hebrenjtë i konsideronte si pengesë për planet serbomëdha dhe si rrjedhojë i trajtonte ata si ndihmës të pushtetit të dikurshëm osman. Që nga atëherë e deri më 1999 raportet e popullatës vendore me qeveritë e Beogradit në përgjithësi ishin armiqësore

Shqiptaret e Kosovës dhe komuniteti hebraik kanë një relacion historik dhe një bashkë-ekzistencë paqësore, që thuhet se daton që nga periudha e Dardanisë antike, kur në këtë territor jetonin paraardhësit e shqiptarëve, iliro-dardanët. Madje kjo e komunitetit hebraik në Kosovë daton para dyndjes së sllavëve në shekullin 7 e këndej. Por, prania më e madhe e hebrenjve i përket periudhës së sundimit osman, kur shumë hebrenj të dëbuar nga Spanja dhe Portugalia, në shekullin 15 dhe 16, kërkuan strehim të sigurt në Perandorinë Osmane.

Vendbanimet hebraike në Ballkan dhe Kosovë