Shqiptarë në prag të luftës më 1991

Pjesa 5: Rezultatet

Cilat pika u përmblodhën me shkrim në takimet e Stubiçke Toplices? Çfarë ndryshimesh në formulime propozonin politikanët e intelektualët shqiptarë? Çka u tha në komunikatë e çka në rezymenë që nuk ishte për publikun? Ndiqeni pjesën e fundit të takimit të përfaqësuesve shqiptarë në Kroaci dhe mbështetni gazetarinë e pavarur.

 

Cilat pika u përmblodhën me shkrim në takimet e Stubiçke Toplices? Çfarë ndryshimesh në formulime propozonin politikanët e intelektualët shqiptarë? Çka u tha në komunikatë e çka në rezymenë që nuk ishte për publikun? Ndiqeni pjesën e fundit të takimit të përfaqësuesve shqiptarë në Kroaci dhe mbështetni gazetarinë e pavarur.