HIB Petrol

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “ Hib Petrol” Sh.p.k. Talinovc i Muhaxherëve, Ferizaj , në bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, organizojnë:  

DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për stacionin e karburanteve në Rr. Driton Islami, Ferizaj.
Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  18.02.2022 në ora 10:00,  në Rr. "Driton Islami", Komuna Ferizaj, tek parcela ku gjindet objekti i kompanisë HIB Petrol, në Restaurantin e Kompanisë HIB Restaurantet SH.P.K  do të organizohet  debat publik nga Kompania “ Hib Petrol” Sh.p.k. Talinovc i Muhaxherëve, Ferizaj., në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës.

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për  stacionin e karburanteve në Rr. Driton Islami, Ferizaj edhe në mënyrë virtuale në platformën ZOOM 

Platforma ZOOm Linku:  
https://us06web.zoom.us/j/9236661277?pwd=S1BBRFlQVk4zRXpjbUtadnFuVTFodz09
 Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për kompaninë “ Hib Petrol” Sh.p.k. Talinovc i Muhaxherëve, Ferizaj për  stacionin e karburanteve në Rr. Driton Islami, Ferizaj

https://mea.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet
Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

Data e publikimit: 26.01.2022
Shpërndaje
Të tjera