Njoftim

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, ISTANBUL BEAUTY DERJA SH.P.K. me seli në Prishtinë, adresa, rr. Fehmi Agani, nr.3, me çertifikatën e regjistrimit, Nr. Biznesit NUI 810046955, konform nenit 107, paragrafi 1 të Ligjit për Shoqëritë Tregëtare themeluesi shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, ISTANBUL BEAUTY DERJA SH.P.K. z. BULENT NADIR OZLUOGLU, nga TURQIA, me Nr. të Pasaportës U20547751 shpallin: të mbyllur - shuajnë shoqërinë, ISTANBUL BEAUTY DERJA SH.P.K. Nr.Biz. NUI. 810046955, dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonjë kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore "Koha Ditore" në Prishtinë.

Data e publikimit: 19.06.2020
Shpërndaje
Të tjera