Shpallje e pavlefshme

Valmir Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e Sh.M. “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Data e publikimit: 13.10.2021
Shpërndaje
Të tjera