Shpallje të pavlefshme

Rrustem Kamaj deklaron se ka humbur certifikatën në profesionin ndërtimtaris për MURATOR i cili ka filluar me datë 01.10.2020 dhe ka përfunduar me 27.10.2020 pranë Qendrës për Aftësim Profesional në Pejë, me numër protokoli 415/2020.

 

Data e publikimit: 21.09.2021
Shpërndaje
Të tjera