NJOFTIM

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Mami’s Hostel Sh.P.K. me seli në Prishtinë adresa  UÇK – 102/2/6, Nr fiskal 810085929 me çertifikatën e regjistrimit, Konform nenit 107, paragrafi 1 te Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesi shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Mami’s Hostel Sh.P.K. z. Shpresa Mula, nga Prishtina, me Nr.të Letërnjoftimit 1001074179 shpallin: Të mbyllur - shuajnë shoqërinë Mami’s Hostel Sh.P.K. Nr.Biz. 810085929, dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”Koha Ditore” në Prishtinë.

Data e publikimit: 18.06.2021
Shpërndaje
Të tjera