Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar HANI 17 SH.P.K me seli në Prishtinë adresa  Tringë Smajli, nr. 17, Nr Unik 811408211 me çertifikatën e regjistrimit, Konform nenit 107, paragrafi 1 te Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesi shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar HANI 17 SH.P.K z.Milot Kelmendi, nga Prishtina, me nr.të Letërnjoftimit 1004108325 dhe Arta Mehmeti  nr.të Letërnjoftimit 1003856263 shpallin: Të mbyllur - shuajnë shoqërinë HANI 17 SH.P.K Nr.Unik. 811408211, dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”Koha Ditore” në Prishtinë.

Data e publikimit: 17.06.2021
Shpërndaje
Të tjera