PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Kuiz për fëmijë

Kuizi

Kuizi

Për sa kohë duhet të pastrohen dhëmbët?

a) 30 sekonda

b) 1 minutë

c) 2 minuta