PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Kafshët në rrezik për zhdukje

Kafshët në rrezik për zhdukje

Në kohët më të vjetra, kanë ekzistuar më shumë specie kafshësh se që ekzistojnë sot. Gjatë historisë disa specie janë zhdukur dhe ka të tilla të rrezikuara ende edhe në ditët e sotme.

 

Në kohët më të vjetra, kanë ekzistuar më shumë specie kafshësh se që ekzistojnë sot. Gjatë historisë disa specie janë zhdukur dhe ka të tilla të rrezikuara ende edhe në ditët e sotme.

Ka disa arsye përse kafshët mund të rrezikohen të zhduken. Shkatërrimi i vendit ku jetojnë, gjuetia, dobësia e gjenetikës, sëmundjet dhe lindshmëria e vogël janë shkaktarët kryesorë.