PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

A e dini si bëhen bonbonet?

Rubrika më e re e Programit Fluturues të Fëmijëve “A e dini si…?” i mëson fëmijët se si funksionojnë gjërat të cilat ne i përdorim ose i shohim çdo ditë.

A e dini si bëhen bonbonet?

Gjatë zierjes, bonboneve u shtohet aromë dhe ngjyrë. Masa e fituar pastaj kalohet në makina të ndryshme të cilat u japin formën e caktuar. Kur thahen mirë, bonbonet janë gati për t’u ngrënë.