Metro

E rrezikshme vlerësohet zona e qarkullimit të këmbësorëve në rrugën “Xhorxh Bush”

 

Bazuar në projektimin e ri të rrugës “Xhorxh Bush” në kryeqytet, zona e qarkullimit të këmbësorëve do të jetë në mes e anash do të mund të lëvizin autobusët, taksitë dhe autoambulancat. Qytetarët dhe ekspertët e komunikacionit vlerësojnë se ky projektim është i rrezikshëm për këmbësorët

Me rrezik për këmbësorët është vlerësuar nga ekspertët projektimi i ri i rrugës “Xhorxh Bush” në qendër të kryeqytetit. Projekti i kësaj rruge parasheh që zona e qarkullimit të këmbësorëve do të jetë në mes e anash do të mund të qarkullojnë autobusët, taksitë dhe autoambulancat.

Eksperti i komunikacionit, Bekim Ahmeti, ka thënë se do të ishte mirë që autobusët dhe mjetet e tjera të lëviznin në mes dhe jo këmbësorët, meqë, sipas tij, kjo përbën rrezik.