Metro

Kryetari i Prishtinës paralajmëron ta dërgojë në Kushtetuese buxhetin e 2023-tës

 

Komunës së Prishtinës mund t’i merren 38 milionë euro të cilat nuk u shfrytëzuan nga udhëheqësit lokalë, por u bartën nga viti në vit.

E njëjta mund të ndodhë me të gjitha komunat nëse miratohet projektbuxheti për vitin 2023, i cili në nenin e 6 thotë se: “të gjitha të hyrat vetanake të komunave të mbledhura para vitit fiskal 2022 dhe të pashpenzuara bëhen pjesë e fondit të Kosovës në bilancin bankar”.