Metro

6 deri në 24:00, ky pritet të jetë orari për lokalet në qendër të Prishtinës

 

Zhurma nga kafenetë e klubet e natës, janë ndër ankesat më të shpeshta të banorëve të Prishtinës.

E bashkë me zhurmën, e cila nuk është e rregulluar përmes ndonjë rregulloreje të komunës, problem i madh është edhe orari i gjatë i punës për gastronmët, sidomos në zonat e banuara.