Metro

Semaforë jofunksionalë, kërkohet digjitalizimi i tyre

 

Vetëm 15 sekonda për të kaluar rrugën me 4 korsi dhe një ishull në mes.

Koha e kalimit të semaforëve afër Stacionit të Autobusëve po vlerësohet të jetë e shkurtër dhe e pamjaftueshme për një rrugë ku veturat kalojnë me një shpejtësi më të madhe.