Metro

Prishtina pa polici komunale, 3 vjet pas miratimit të Ligjit për kryeqytetin

Janë bërë pothuajse tre vjet nga miratimi i Ligjit për Prishtinën, dhe ende nuk është formuar Policia Komunale e paraparë me të.

 

Janë bërë pothuajse tre vjet nga miratimi i Ligjit për Prishtinën, dhe ende nuk është formuar Policia Komunale e paraparë me të.

Sipas Komunës së Prishtinës, çdo gjë ka ngecur në mungesë të një udhëzimi administrativ që duhet të bëhet nga Ministria e Punëve të Brendshme.