Metro

Padi kundër vendimit të Komunës së Prishtinës për “Parkun e Aventurave” në Gërmi

Padi kundër vendimit të Komunës së Prishtinës për “Parkun e Aventurave” në Gërmi
 

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike, platformë e themeluar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), do të paraqesë padi me kërkesë për shtyrje të ekzekutimit të vendimit të Komunës së Prishtinës në lidhje me lejen mjedisore të lëshuar për ndërtimin e “Parkut të Avneturave” në Gërmi.

Kjo organizatë, për këtë çështje do të mbajë edhe një konferencë për media sot.