Metro

Marrëveshje mirëkuptimi për zbatimin e projektit për krijimin e “Kopshteve vertikale” në Prishtinë

Marrëveshje mirëkuptimi për zbatimin e projektit për krijimin e “Kopshteve vertikale” në Prishtinë

Nënkryetari i Komunës së Prishtinës, Muhedin Nushi ka nënshkruar Marrëveshje Mirëkuptimi me Fondin për Zhvillim Komunitar (CDF) dhe Rrjetin e Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN) për zbatimin e projektit për krijimin e “Kopshteve vertikale”, bën të ditur Komuna.

Ndotja e ajrit mbetet sfidë e madhe sidomos në zonat urbane dhe projekti i “Kopshteve vertikale” parasheh mbështjelljen e shtyllave të urës në hyrje të Prishtinës që do të ndihmojë rritjen e cilësisë së ajrit në qytet.