Metro

Në vazhdimësi po pastrohet deponia inerte në Lebanë të Prishtinës

Në vazhdimësi po pastrohet deponia inerte në Lebanë të Prishtinës

Deponia inerte në fshatin Lebane u pastrua në qershor, gjatë javës “Prishtina Green Week”, bashkë me 33 deponi inerte të tjera, njoftoi Komuna e Prishtinës.

Këto deponi pastrohen në vazhdimësi, sepse ato përveç që janë pamje e shëmtuar, seriozisht rrezikojnë edhe shëndetin publik.