Metro

HANDIKOS identifikon në Prishtinë mungesa në infrastrukturën e dedikuar për personat me aftësi të kufizuar

HANDIKOS identifikon në Prishtinë mungesa në infrastrukturën e dedikuar për personat me aftësi të kufizuar

HANDIKOS gjatë inspektimit të disa zonave të kryeqytetit ka hasur në numër të madh të pjerrinave të cilat, edhe pse të ndërtuara, nuk qëndrojnë sipas standardeve dhe Udhëzimit Administrativ 33/2007, apo edhe në të tilla të cilat kanë nevojë urgjente për renovim.

Një pjerrinë, e cila gjendet në lagjen ‘’Dardania’’, e ndërtuar prej më shumë se 15 vitesh, asnjëherë nuk është shfrytëzuar siç duhet për kalim nga personat me aftësi të kufizuara, për shkak se nuk qëndron konform standardeve dhe nuk është në nivelizim me trotuarin, siç parashihet.