Metro

Në Prishtinë vendosen monitorët për publikimin e të dhënave të cilësisë së ajrit

Në Prishtinë vendosen monitorët për publikimin e të dhënave të cilësisë së ajrit
 

Në kryeqytet sot janë vendosur katër monitorët për publikimin e të dhënave mbi cilësinë e ajrit në Prishtinë.

Këta monitorë të instaluar në katër lokacione të ndryshme të vendit, janë pjesë e projektit të bashkëpunimit teknik të JICA-s - “Projekti i zhvillimit të kapaciteteve për kontrollin e ndotjes së ajrit në Republikën e Kosovës”.