Metro

OJQ-të kritikojnë OSHP-në për rrethrrotullimin në Lakrishtë

OJQ-të kritikojnë OSHP-në për rrethrrotullimin në Lakrishtë

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) nuk i ka dhënë të drejtë komunës ë Prishtinës, përkatësisht shefit të prokurimit, për të refuzuar një tender që në disa pozicione kishte çmime jo-normalisht të ulëta.

OSHP-ja e ka obliguar komunën e Prishtinës që të rivlerësojë ofertën e kompanisë “RSM”, duke e udhëzuar që t’i merr parasysh vetëm njërën pjesë të nenit 3 të Rregullave për Çmimet Jo Normalisht të Ulëta dhe të injorohet neni pasues, ai 4, i cili parasheh çmimi jonormalisht të ulëta që vijnë nëpër pozicione dhe jo në ofertën totale.