Metro

KRU “Prishtina” i çon në përmbarim 1 mijë konsumatorë që kanë më shumë se 300 euro borxh

Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” po vazhdon që konsumatorët borxhlinj t’i dërgojë te përmbaruesit privatë.

2 mijë lëndë kjo kompani i kishte dërguar muaj më parë te përmbaruesit për t’i zgjidhur, ndërsa këtë muaj i ka dërguar edhe 1 mijë lëndë të tjera, raporton KTV.