Metro

Pronarët e kioskave në Prishtinë do të protestojnë në rast se nuk ndryshohen kriteret për shfrytëzimin e tyre

Shaip Murturi ka 40 vjet që punon në këtë kioskë. Në vitin 2011, i ka skaduar afati i kontratës për shfrytëzimin e saj.

Ai thotë se nuk ka kushte të aplikojë në ankandin e Komunës për shfrytëzimin e kioskave, pasi me këto kritere të vëna nga kjo e fundit, ata përjashtohen nga ankandi dhe kështu shkelen të drejtat e tyre për pjesëmarrje, raporton KTV.