Metro

Kërkohet që transportuesit publikë ta vendosin shenjën “50 km në orë”

 

50 kilometra në orë është maksimalja që një automjet, përveç atyre të shërbimeve urgjente, mund të ngasë nëpër Prishtinë.

Por, të gjithë autobusët e Trafikut Urban kanë të vendosur shenjën 85 km në orë.