Metro

Shkolla e mesme “Gjin Gazulli” do të transformohet në Qendër të Kompetencës

 

Me qëllim të përkrahjes së shkollës së mesme profesionale elektroteknike “Gjin Gazulli”, Kryetari Shpend Ahmeti nënshkroi Memorandum të Mirëkuptimit lidhur me Projektin KSV/020 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional (AAP), që mbështetet nga Luxembourg Aid & Development, e zbatohet nga Lux Development dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Shuma e përgjithshme e projektit është 5 milionë euro, dhe aktivitetet kryesore përfshinë: