Lifestyle

Mënyra të thjeshta për stërvitje të suksesshme, sipas shkencës

 

Nëse keni kaluar ndonjëherë orë të tëra në palestër ose në shtegun e vrapimit dhe nuk keni arritur të shihni rezultate pozitive ose jeni ndier se nuk po i përmbushni qëllimet tuaja të stërvitjes, atëherë e dini se sa frustruese mund të jetë kjo gjë.

Shpesh, kur vendosim objektiva të reja për fitnesin, nuk e kuptojmë se për realizimin e tyre nevojitet shumë më shumë se vetëm stërvitja. Në fakt, gjëra të tilla si gjumi adekuat dhe dieta e shëndetshme, e luajnë gjithashtu një rol të madh!