Lifestyle

Ecja në errësirë ju bën mirë për shpirtin?

Ecja në errësirë ju bën mirë për shpirtin?

Dritat nga dritaret e vilës zbehen, shumë shpejt, ndërsa ecim përgjatë një korsie të pandriçuar të vendit dhe marrim një shteg përmes një fushe në një fshat të hapur.

Mbulesa e trashë e reve nuk lejon që drita e hënës të ndriçojë rrugën përpara. Megjithatë, ndërsa sytë e mi fillojnë të mësohen me errësirën, peizazhi përreth meje zbulohet nga një dritë e re, megjithëse një dritëhije.