Lifestyle

Sindroma Asperger, simptomat dhe origjina

Sindroma Asperger, simptomat dhe origjina

Sindroma Asperger (AS) është një nga një grupet e çrregullimeve neurologjike të njohura si çrregullime të spektrit të autizmit (ASD)

Sindroma Asperger është në skajin e butë të spektrit. Njerëzit me AS shfaqin tre simptoma kryesore: