Lifestyle

Menaxhimi i frikës së fëmijëve nga koronavirusi

Menaxhimi i frikës së fëmijëve nga koronavirusi

Paniku që ka shkaktuar koronavirusi është i dukshëm në vend.

Në shumicën e hapësirave publike vërehet frekuentimi gjithnjë e më i paktë i qytetarëve, me përjashtim të parqeve të qytetit.