Lifestyle

Arrat mund ta përmirësojnë kujtesën

Arrat mund ta përmirësojnë kujtesën

Ngrënia e arrave mund ta përmirësojë performancën në testet e funksioneve kognitive, duke i përfshirë testet për kujtesën, përqendrimin dhe shpejtësinë e përpunimit të informacionit, sipas një studimi të ri nga David Geffen School of Medicine në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles, të udhëhequr nga dr. Lenore Arab, që e transmeton Koha Jonë.

Funksioni kognitiv ishte vazhdimisht më i madh tek pjesëmarrësit e rritur që konsumuan arra, pavarësisht nga mosha, gjinia ose përkatësia etnike.