Lëmsh

Peshkaqenët në detet Adriatik dhe Jon nuk janë objekt gjuetie

Peshkaqenët në detet Adriatik dhe Jon nuk janë objekt gjuetie

Tiranë, 21 tetor - Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri së bashku me partnerët mesdhetare të WWF Med dhe WWF Itali, në mbështetje dhe nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, shprehin shqetësimin e tyre për mënyrën e raportimit të çështjeve që kanë të bëjnë me prezencën dhe kapjen e peshkaqenëve, ndërsa kërkon vëmendjen e medias së shkruar, vizive dhe sociale për të trajtuar me korrektësi njoftimet e paraqitura.

Në një njoftim për mediet, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri thekson se “ky raportim ndonëse rrjedh si pasojë e mungesës së informacionit nga institucionet respektive në informim dhe më tej në ndërgjegjësim të komunitetit të peshkatarëve së pari dhe më pas të medias dhe komunitetit për llojet e specieve që janë prezente në ujërat shqiptare dhe në rëndësinë që ata kanë jo vetëm si pjesë e biodiversitetit, por dhe si informacion statistikor për peshkimin e tyre, nuk duhet neglizhuar për të bërë me to lajme apo kronika që shkojnë në drejtim të gabuara të informimit dhe ndërgjegjësimit”.