Lëmsh

Kush e ka emërtuar Lekun, monedhën e Shqipërisë?

Kush e ka emërtuar Lekun, monedhën e Shqipërisë?
 

Sipas biografëve të Mufit Libohovës, ka qenë pikërisht ai që ka propozuar emrin Lek gjatë kohës që ushtronte detyrën e ministrit të Financave.

Mufit Libohova ose Mufit Bej Libohova, lindi në vitin 1876 dhe vdiq në vitin 1927.