Lëmsh

Njerëzimi ka vrarë 83% të kafshëve të egra dhe shkatërruar gjysmën e bimëve

Njerëzimi ka vrarë 83% të kafshëve të egra dhe shkatërruar gjysmën e bimëve

Biodiversiteti i referohet shumëllojshmërisë së jetës në të gjitha nivelet në tokë, nga gjenet në ekosistemet. Biodiversiteti përfshin çdo gjë të gjallë, nga njerëzit drejt e deri te mikrobet dhe kërpudhat. Është thelbësore për vazhdimin e jetës në Tokë dhe u jep vlerë njerëzve si burim ushqimi, karburanti dhe ilaçi.

Aktivitetet thelbësore, si pjalmimi, shpërndarja e farave, rregullimi i klimës, pastrimi i ujit, çiklizmi i lëndëve ushqyese dhe kontrolli i dëmtuesve bujqësorë gjithashtu sigurohen nga ekosistemet e Tokës. Gjatë shekullit të kaluar, ekosistemet e Tokës kanë pësuar ndryshime të shpejta dhe ka pasur një humbje masive të biodiversitetit për shkak të veprimtarisë njerëzore.