Lëmsh

Ndotja e ajrit ndikon te truri

 

Ndotja e ajrit dhe ndotësit që gjenden në të mund të shkaktojnë ndryshime në tru, të cilat janë të ngjashme me Alzheimerin, por gjithashtu mund ta zvogëlojnë aftësinë e kujtesës tek të moshuarit.

Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit me grimca të imëta e rrit rrezikun e shfaqjes së sëmundjes së Alzheimerit dhe llojeve të tjera të dementisë, por ende nuk është i qartë mekanizmi sesi ndikon ky lloj i ndotjes në tru dhe kujtesë.