Lëmsh

Parku i Zagorisë në Shqipëri, një mrekulli e mbushur me plehra

Parku i Zagorisë në Shqipëri, një mrekulli e mbushur me plehra

Parku Kombëtar i Zagorisë në Shqipëri që u listua mes zonave të mbrojtura gati 1 vit më parë nuk ka ende një sistem për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe asnjë shërbim pastrimi.

Me një sipërfaqe prej 24.600 ha, të ndarë në dy zona me prioritet të diferencuar kthimi në park kombëtar synonte mbrojtjen e pasurisë së florës dhe faunës së zonës dhe orientimin e krahinës drejt ekoturizmit si një prioritet i së ardhmes.