Kulturë

Ish-ndërtesa e Gjykatës në Vushtrri do të shpallet monument

Patrullat e Policisë së Kosovës vazhdojnë të qëndrojnë tek ish-ndërtesa e Gjykatës në Vushtrri. E ruajnë atë që Komuna të mos e rrënojë nëpërmjet një kompanie punëkryerëse të angazhuar për ta rrafshuar atë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e ka hartuar vendimin për përfshirjen e ish-ndërtesës së Gjykatës në Vushtrri në Listën e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përkohshme. Kësisoj, do të marrin epilog përplasjet midis Komunës së Vushtrrisë dhe Ministrisë së Kulturës. Ky hap i MKRS-së do të vijë pas vendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, e cila në fillim të muajit kishte aprovuar kërkesën e Ministrisë së Kulturës që të mos ekzekutohej vendimi i Komunës së Vushtrrisë për rrënimin e ndërtesës që gjendet në zemër të qytetit.

 

KOHA nëpërmjet dy burimeve në MKRS ka mësuar se nënshkrimi i vendimit për përfshirjen e ndërtesës në Listën e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përkohshme do të bëhet sot (e martë) nga ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku. Kësisoj, do të marrin epilog përplasjet midis Komunës së Vushtrrisë dhe Ministrisë së Kulturës. Ky hap i MKRS-së do të vijë pas vendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, e cila në fillim të muajit kishte aprovuar kërkesën e Ministrisë së Kulturës që të mos ekzekutohej vendimi i Komunës së Vushtrrisë për rrënimin e ndërtesës që gjendet në zemër të qytetit

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e ka hartuar vendimin për përfshirjen e ish-ndërtesës së Gjykatës në Vushtrri në Listën e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përkohshme. Kësisoj, do të marrin epilog përplasjet midis Komunës së Vushtrrisë dhe Ministrisë së Kulturës. Ky hap i MKRS-së do të vijë pas vendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, e cila në fillim të muajit kishte aprovuar kërkesën e Ministrisë së Kulturës që të mos ekzekutohej vendimi i Komunës së Vushtrrisë për rrënimin e ndërtesës që gjendet në zemër të qytetit.

KOHA nëpërmjet dy burimeve në MKRS ka mësuar se nënshkrimi i vendimit për përfshirjen e ndërtesës në Listën e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përkohshme do të bëhet sot (e martë) nga ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku.