Kulturë

“Nobeli” i librave shqip në Shkup

“Nobeli” i librave shqip në Shkup

Shkup, 5 mars – Çarshia e Shkupit është ndër hapësirat e kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut, ku në komunikim dominon gjuha shqipe. Por, deri në janar të këtij viti mungonte një adresë e shqipes së shkruar.

 

Kaherë është konsideruar e domosdoshme, por një librari e mirëfilltë e librit shqip e veprave të përkthyera në këtë gjuhë është hapur në Shkup tek tash. Adresa e saj është Çarshia dhe mban emrin “Nobel”, dhe nuk ka për qëllim vetëm shitjen e librit. Përtej sfidave për furnizim, barrierave me taksa, synimet janë që kjo librari të shndërrohet në pikë reference ngjarjesh kulturore

Shkup, 5 mars – Çarshia e Shkupit është ndër hapësirat e kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut, ku në komunikim dominon gjuha shqipe. Por, deri në janar të këtij viti mungonte një adresë e shqipes së shkruar.

Kafe-libraritë ishin pjesë e kësaj zone. Por, jo edhe biznese që kishin synim shitjen e librave në gjuhën shqipe. E, prej fundit të janarit, adresë e letërsisë shqipe, por edhe asaj botërore të përthyer në shqip, është libraria “Nobel”. Çarshia është pikëtakim jo vetëm i shqiptarëve të Shkupit e krejt shtetit, por edhe atyre që shkojnë atje nga vende të tjera. Libraria, me një hapësirë të konsiderueshme në hyrjen jugore të Çarshisë, ofron mundësi që pos shkrimtarëve shqiptarë të gjenden në shqip edhe klasikët e letërsisë botërore, nobelistë, bestsellerë, libra studimorë, psikologjikë e të letërsisë për fëmijë. Në hapësirën ku dominon ngjyra kafe, hapësirat për lexim e për organizim të ngjarjeve kulturore plotësojnë mozaikun e letërsisë.