Kulturë

“Kino Armata” me “Neo_School” për prodhim elektronik të muzikës dhe zërit

“Kino Armata” me “Neo_School” për prodhim elektronik të muzikës dhe zërit
“Kino Armata” ka hapur thirrjen për serinë e dytë në kuadër të shkollës joformale “Neo_School”

“Kino Armata” vazhdon qasjen se krahas arsimit formal vend të veçantë zë edhe ai joformal. I jep rëndësi pasi që është një eksperiencë emocionale që rrit dashurinë për një lëmë ose pasionin për të mësuar.

 

“Kino Armata” vazhdon qasjen se krahas arsimit formal vend të veçantë zë edhe ai joformal. I jep rëndësi pasi që është një eksperiencë emocionale që rrit dashurinë për një lëmë ose pasionin për të mësuar.

Mbi këto arsye ka hapur thirrjen për serinë e dytë në kuadër të shkollës joformale “Neo_School”. Për këtë modul pjesëmarrësit do të kenë mundësi të mësojnë për prodhimin elektronik të muzikës dhe zërit.