Kulturë

Mbi mungesën e memories si konstantë historike

Prishtinë, 1998 (Foto: Alban Bujari/KOHA)
Prishtinë, 1998 (Foto: Alban Bujari/KOHA)

Para pak ditësh – duke biseduar me vajzën time, e cila sapo ka filluar klasën e parë, se për dallim prej sistemit austriak, ku shkronja e parë që mësohet është shkronja L, ndërsa në abetaren shqiptare shkronja e parë është A – pranova një telefonatë nga një ish-ambasador austriak, i cili ka shërbyer për një mandat në Beograd. Bisedën me ambasadorin austriak e vazhdova aty ku e ndërpreva me vajzën time. Pra, aty se ku dallon “abetarja” austriake dhe ajo shqiptare. Fillimi i bisedave të tilla me diplomatë të niveleve të larta zakonisht shërben si “hyrje” e një bisede me tematikë më të rëndësishme. Dhe, si e tillë edhe doli. Dhe, si për koincidencë teksti në vijim ka të bëjë shumë me dy shkronjat e lartcekura »L« dhe »A«.

 

Para pak ditësh – duke biseduar me vajzën time, e cila sapo ka filluar klasën e parë, se për dallim prej sistemit austriak, ku shkronja e parë që mësohet është shkronja L, ndërsa në abetaren shqiptare shkronja e parë është A – pranova një telefonatë nga një ish-ambasador austriak, i cili ka shërbyer për një mandat në Beograd. Bisedën me ambasadorin austriak e vazhdova aty ku e ndërpreva me vajzën time. Pra, aty se ku dallon “abetarja” austriake dhe ajo shqiptare. Fillimi i bisedave të tilla me diplomatë të niveleve të larta zakonisht shërben si “hyrje” e një bisede me tematikë më të rëndësishme. Dhe, si e tillë edhe doli. Dhe, si për koincidencë teksti në vijim ka të bëjë shumë me dy shkronjat e lartcekura »L« dhe »A«.

[A]ktpadia dhe [L]ibri i Bardhë