Kulturë

Një jetë me dy tela të çiftelisë

Një jetë me dy tela të çiftelisë

Për çdo festë, ai bëhet gati dhe vishet me elemente kombëtare.

 

Për çdo festë, ai bëhet gati dhe vishet me elemente kombëtare.

Fatmir Makolli i ka disa çifteli me të cilat interpreton melodi burimore shqiptare, por njëra prej këtyre instrumenteve është më e veçantë.