Kulturë

Përkthyesit – thyes barrierash dhe stereotipash midis popujve

Përkthyesit – thyes barrierash dhe stereotipash midis popujve

Gjuhët nuk janë të njëjta mes vete dhe përkthimi është sfida për të siguruar ndërmjetësimin mes tyre. Problem i përjetshëm i përkthimit mbetet konteksti kulturor i gjuhës origjinale dhe transmetimi i tij në gjuhën e përkthyer. Kështu, një kalim tekstor nga një gjuhë në tjetrën rrezikon të mbetet i fjalëpërfjalshëm nëse ndërmjetësuesi nuk kap edhe ngjyrimet kulturore.

Në të vërtetë, një nga përkthyesit e parë kishte qenë një ilir i lindur në një fshat mes Dalmacisë dhe Panonisë: Jeronimi – i kanonizuar më vonë nga Kisha si Shën Jeronimi – kishte përkthyer Ungjijtë nga greqishtja dhe hebraishtja në latinisht. Me përkthime kishte nisur edhe letërsia shqipe: Gjon Buzuku dhe pasrendësit e tij, si Pjetër Budi, kishin përkthyer e përshtatur jo pak tekste biblike e kishtare nga latinishtja e italishtja.