Kulturë

Fenikasi Kadmi dhe simboli i anijeve ilire me “gjarprin kadmik”

Fenikasi Kadmi dhe simboli i anijeve ilire me “gjarprin kadmik”
Kadmi me gjarprin: Detaj artefakti në Muzeun e Louvreit – Paris

Shpërthimi katastrofik që ngjau në Bejrut më 4 gusht nxori në shesh krizën e madhe që po e fundos këtë vend qe disa vjet. Vërtet, nëpër botë u ngjall një solidaritet me Libanin, duke përkujtuar historinë e lashtë të këtij vendi dhe kontributin që ia dha civilizimit të vjetër në pellgun e Mesdheut nga mileniumi II para erës sonë, që kishte shtrirje të dukshme edhe në Ballkan.

Me këtë rast, do të ishte mirë të përkujtoheshin lidhjet e hershme midis fenikasve dhe ilirëve në nivelin mitik, i cili është sfond që tregon ç’lidhje kishin fenikasit me ilirët, që u vërtetuan më vonë me gjurmimet arkeologjike dhe studimet historike në bazë të burimeve më të reja, që u paraqiten pas asaj kohe, pra me Herodotin (484-425 para erës sonë) e të tjerëve, shkruan KOHA.