Kulturë

Grafitet në botën shqiptare

Format e mbishkrimet e grafiteve që ndodhen në muret e disa lagjeve të Prishtinës dhe Tiranës, e kanë nxitur Ylberza Halilin t’i studiojë dhe t’i përmbledhë në libër.

Për gjashtë vjet ajo i ka analizuar mbishkrimet e vendosura mbi hapësirat publike.