Kulturë

Kosova, një vështrim arkitekturor

Peizazhi arkitekturor që ka Kosova sot, përgjithësisht i ka themelet në periudhën e pas Luftës së Dytë Botërore.

Të kësaj kohe janë edhe lagjet e para urbane të Prishtinës, të projektuara sipas parimeve të urbanizmit.